مزایده عمومی

تاریخ انتشاريکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱
کد مطلب : ۲۷۷۲۱۷
اجاره املاک و مستغلات شماره 97/2
مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی اجاره املاک و مستغلات شماره2/97
 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد آزمایشگاه و داروخانه درمانگاه شبانه روزی فجر2 تبریز تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.Setadiran.ir) وبا شماره مزایده (500970519700001) به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.

تاریخ انتشار: (روز دوشنبه مورخ15/11/97) مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از محل همه روزه: (از تاریخ 15/11/97 روز دوشنبه تا تاریخ 22/09/97 روز دوشنبه).

مهلت ارسال پیشنهاد: (ازتاریخ 23/11/97 روز یکشنبه از ساعت 08.00 تا تاریخ 28/11/97  روز یکشنبه تا ساعت 14.00)  تاریخ بازگشایی:( روز دوشنبه 29/11/97 راس ساعت 12.00) درمحل سالن اجتماعات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، تاریخ اعلام به برنده: (روز سه شنبه مورخ 30/11/97 راس ساعت 10.00).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های : 32845550-041- 09124944852 تماس حاصل فرمائید.
 
ردیف آدرس ملک نوع کاربری مساحت اعیانی (حدودا) قیمت پایه کارشناسی    (به ریال) ماهانه قیمت پایه کارشناسی سالانه ( به ریال) میزان سپرده (به ریال)5%  قیمت کارشناسی سالانه
1 تبریز آخر خیابان بهار – جنب بیمارستان اسد آبادی – درمانگاه شبانه روزی فجر 2 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی آزمایشگاه بدون تجهیزات 100 متر مربع 68.450.185 821,402,220 41,070,111
2 تبریز آخر خیابان بهار – جنب بیمارستان اسد آبادی – درمانگاه شبانه روزی فجر 2 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی داروخانه با قفسه بندی 43 متر مربع 45.177.122 542,125,464 27,106,273.2
 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

1. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir )بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.