آگهی مناقصه انجام امور خدمات نظافتی سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیاد بوشهر

تاریخ انتشارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۲۸
کد مطلب : ۲۸۷۷۰۹