آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب : ۲۸۸۴۹۲
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید .
آگهي  مناقصه عمومي یک  مرحله ای
« آگهي  مناقصه عمومي یک  مرحله ای»
      اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید .
موضوع میزان براورد اولیه به ریال میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتي ، سرويس و خدمات پذيرايي ساختمان‌هاي تحت پوشش ستاد و شهرستانهای  تابعه اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبی 9,398,902,248 469,945,113 2098005343000001
 
مبلغ تضمین  : شرکت کنندگان در مناقصه  درصورت موافقت با شرایط باید مبلغ 469,945,113 ریال را به  صورت ضمانت نامه بانکی  یا فیش واریزی به شماره حساب  92/68864868  نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی  واریز  نمایند .
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir   می باشد .
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا پایان ساعت 19روز  پنج شنبه مورخه 26/02/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 28/02/1398  تا پایان ساعت کار اداری  روز چهارشنبه  مورخه  08/03/1398 به مدت 10 روز کاری می باشد .
محل و  زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل  واقع در  بیرجند - نبش مدرس 32  
راس  ساعت9:30 صبح  روز پنج شنبه مورخه 09/03/1398  طبق برنامه زمانبندی کلیه پاکتهای پیشنهادی الزاما علاوه بر بار گذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست  اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :
آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند- خیابان مدرس – بین مدرس 30 و 32 – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی –  تلفن تماس:  4- 05632463161  داخلی 232 و 221 و 05632463405
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکزتماس:02127313131                                             دفتر ثبت نام استان : 32221220 – 056
ادرس دفتر ثبت نام : خراسان جنوبی-  بیرجند -  خیابان مطهری – سازمان صنعت معدن و تجارت – اتاق 107
اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.