مناقصه عمومی انجام امور خدمات نظافتی، سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های بنیاد

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۲۸۸۶۹۰
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

نام مناقصه گزار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه:
 
موضوع میزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال شماره مناقصه
انجام امور خدمات نظافتي و سرويس و خدمات پذيرايي ساختمان‌هاي تحت پوشش اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان رضوی  1/700/000/000 1/98
مهلت دريافت اسناد :
شرکت متقاضی جهت حضور در مناقصه از تاریخ چاپ اول آگهی نوبت اول به مدت ده روز کاری تا تاریخ 1398/03/02 برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

قبول پيشنهادات تا پايان وقت اداري 20خرداد 1398 مي باشد. 
بازگشايي پاكت ها در تاريخ 21 خرداد ساعت 9 صبح در سالن شهيد هاشمي نژاد اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران است. 


آدرس و تلفن مناقصه گزار  :
آدرس: مشهد ، بلوار مدرس ، جنب مدرس 12 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی (طبقه دوم اداره پشتیبانی اتاق 225)
تلفن تماس: 33130201 -051
  • اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.

     
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی                      
 
 

  •