آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی 98/م ن/1

تاریخ انتشاريکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۶
کد مطلب : ۲۸۸۷۴۱
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد امور خدماتی، نظافتی خود را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به‌صورت الکترونیکی به مناقصه عمومی برساند.
آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی 98/م ن/1
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد امور خدماتی، نظافتی  خود را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.Setadiran.ir ) و با شماره مناقصه (2098005197000001) به‌صورت الکترونیکی به مناقصه عمومی برساند.

تاریخ انتشار: (روز یکشنبه مورخ 22اردیبهشت 98)

مهلت دریافت اسناد مناقصه :
(ازروز یکشنبه 22اردیبهشت 98  تا یک شنبه 29اردیبهشت 98 ) از طریق سامانه ستاد.

مهلت ارسال پیشنهاد:
( از ساعت 13.00روز یکشنبه 29اردیبهشت98 تا ساعت 14:00روز پنج شنبه 03خرداد 98    )

تاریخ بازگشایی:
(رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه 11خرداد98 ) در محل سالن اجتماعات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی
 
تاریخ اعلام به برنده: (روز شنبه مورخ 11خرداد98 ).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس‌های : 04136598399 و  04136598433 اداره پشتیبانی و مهندسی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تماس حاصل فرمایید.
 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان‌پذیر است.

 کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه شرکت در مناقصه دربرد اعلان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، قابل‌مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد .

علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی الکترونیکی  )توکن(  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام سایر استان‌ها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir )بخش "ثبت‌نام/پروفایل مناقصه گر" موجود است.
 
اتمام پیام