برگزاری مناقصه تکمیل پروژه استخر موسسه ایثار شاهرود

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳
کد مطلب : ۲۹۷۱۷۶
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نظر دارد پروژه تکمیل استخر موسسه ایثار شاهرود را به مناقصه واگذار نماید . از واجدین شرایط شرکت در مناقصه مزبور دعوت می شود برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت ستادیران مراجعه نمایند . آدرس لینک ستادیران به شرح زیر است :
www.setadiran.ir