آدرس و شماره تماس ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی

تاریخ انتشاريکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب : ۲۹۸۰۳۶
 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی : ارومیه – خیابان 8 شهریور نبش خیابان عارف روبه روی دانشگاه پیام نور
تلفن تماس : 26-77-21-35-04433828650
 
آدرس پست الکترونیکی روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان آذربايجان غربي info@orumieh.isaar.ir
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
رئیس اداره : آقای علی جعفری      شماره تماس : 04432233070     پست الکترونیکی : jafari@ orumieh.isaar.ir
آدرس : خیابان همافر 2-جنب مسجد بنی هاشم ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس :04432221091
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خوی
رئیس اداره : آقای امید رفعت خواه     شماره تماس: 04436257755        پست الکترونیک : omid.rafatkhah@ orumieh.isaar.ir
آدرس : بلوار ولیعصر روبه اداره غله، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    تلفنخانه : 04432221091   مرکز هاتف 1616
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران بوکان
رئیس اداره : آقای حمید احمدی       شماره تماس: 04446255001       پست الکترونیک : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: بلوار شهدا روبه روی بیمارستان شهید دکتر قلی پور، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    تلفنخانه : 443625791  مرکز هاتف: 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد
رئیس اداره : آقای ناصر روشنفکر     شماره تماس: 04442221120   پست الکترونیکی : roshanfekr@orumieh.isaar.ir
آدرس :  خیابان سرباز، بلوار شیخ عبدالله پور، روبه روس سالن دو هزار نفری ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران      تلفنخانه : 04442225252   مرکز هاتف :1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران میاندوآب
رئس اداره : آقای عیسی گل حسنی     شماره تماس : 04445224675     پست الکترونیکی : golhasani@orumieh.isaar.ir
آدرس: بلوار انقلاب روبه روی اداره برق ، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    تلفنخانه : 04445224670    مرکز هاتف 1616
 
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس
رئیس اداره : آقای قربان گل حسنی     شماره تماس : 04435242626     پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: خیابان پارک ملت، روبه روی پارک ملت، جنب اداره پزشک قانونی ، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04435245006     مرکز هاتف 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران نقده
رئیس اداره : آقای یدالله نوبخت       شماره تماس : 04435673637      پست الکترونیکی : nobakht@orumieh.isaar.ir
آدرس : خیابان یئدی گوز، جنب مجتمع فرهنگی ورزشی حضرت امام خمینی(ره)    شماره تلفن : 04435666555     مرکز هاتف 1616
 
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
رئیس اداره :  آقای عبدالله سلیمانی      شماره تماس: 04444223811      پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس : : فلکه قرآن، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به فلکه شهید صدوقی ، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04444222810     مرکز هاتف 1616
 
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران تکاب
رئیس اداره : آقای  سعید محمدی        شماره تماس: 04445522675     پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس : خیابان امام، خیابان شهدا ، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 0444521886     مرکز هاتف 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران ماکو
رئیس اداره : آقای علی   احمدزاده       شماره تماس : 04434241738     پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: بلوار رسالت، سه راهی دانالو، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04434240913     مرکز هاتف 1616
 
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت
رئیس اداره : آقای صلاح الدین امیری    شماره تماس : 04444329023      پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: بلوار شهید علیپور، ابتدای خیابان هروشیما، روبه روی اداره هواشناسی، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04444329022     مرکز هاتف 1616
 
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهین دژ
رئیس اداره :آقای عسگر نصیری      شماره تماس : 0444632330    پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس : خیابان شریعتی،  ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04446322231    مرکز هاتف 1616
 
 
 
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران اشنویه
رئیس اداره : آقای مصطفی عمری      شماره تماس : 04444628546     پست الکترونیکی : omir@orumieh.isaar.ir
آدرس: جنب پارک شیخ عبدالعزیز، محله سی آباد، خیابان تمدن، مجتمع ادارات شهرستان، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04444628546    مرکز هاتف 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شوط
رئیس اداره : آقای علی احمدزاده      شماره تماس : 04434277764        پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: ورودی شهر، بلوار چهارده معصوم، مجتمع اداری، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04434277764    مرکز هاتف 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران پلدشت
رئیس اداره : آقای منصور علیپور     شماره تماس: 04434286164     پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: بلوار شهدا، خیابان فرمانداری، مجتمع اداره طبقه همکف ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04434286164     مرکز هاتف 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران چالدران
رئیس اداره : آقای یداله الفی      شماره تماس : 04434263085      پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: بلوار بسیج، مجتمع فرهنگی ارشاد، طبقه اول ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04434263085     مرکز هاتف 1616
 
 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران چایپاره
رئیس اداره : آقای امید علی فرهادی     شماره تماس : 04436725880      پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
آدرس: انتهای بلوار شهید چمران، مجتمع اداری طبقه همکف، ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران    شماره تماس : 04436725800     مرکز هاتف 1616