آگهی مناقصه فاز یک استخر مجتمع فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار شاهرود

تاریخ انتشارشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب : ۳۰۴۵۱۸
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان عملیات اجرائی استخر مجتمع فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثار شاهرود را به مناقصه واگذار می‌کند.
آگهی مناقصه
اداره کل بنیاد و شهید امور ایثارگران استان سمنان در نظر دارد اجرای عملیات اجرایی سفتکاری ودیوارچینی و اجرای وال پست ها ، کفسازی ساختمان ، اجرای کامل نما ، اجرای پنجره ها به همراه شیشه  و درهای فلزی و ...  مطابق با نقشه های اجرایی پروژه احداث استخر مجتمع فرهنگی ، ورزشی ایثار شاهرود را از طریق برگزاری مناقصه  با اعتبارات اوراق اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ﻫ تبصره 5 ( اخزا 718) به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.
 1. نام اداره کل مناقصه گزار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان
  شرح مختصر موضوع مناقصه : واگذاری تکمیل پروژه استخر مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار شاهرود به متراژ حدود 2000 متر مربع در 2 طبقه در شهرستان شاهرود
  سر رسید اسناد خزانه به تاریخ 25/05/1400می باشد.
  مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ12 /06/98 لغایت 13/06/98 در سایت http://setadiran.ir
  شرایط پیمانکار: دارای رتبه 5  ابنیه  و بالاتر از سازمان برنامه و بودجه
  میزان سپرده شرکت در مناقصه : طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مبلغ 610،000،000  ششصد و ده میلیون(ریال ) به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان با شماره شناسه 14000184905  و کد پستی 3514655699و کد اقتصادی 411133896335 و یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نزد بانک دی   شماره شبا IR230660000000100116433000         ارائه گردد.
 1. برآورد کلی کار مبلغ حدود 000/000/000/12 ریال دوازده میلیارد ریال می باشد.
 1. -  پایان مهلت تحویل پیشنهادها : مورخ 23/06/98  ( از ساعت 8صبح  الی 14 بعد ازظهر)
9-بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : 24/06/98 ساعت10 صبح
10- هزینه آگهی ها  بر عهده برنده مناقصه می باشد.
11- آدرس و شماره تلفن : سمنان میدان معلم – روبروی پارک معلم – اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان
تلفن 33326058  ( داخلی 210) پشتیبانی و مهندسی
       تاریخ انتشار نوبت اول :11/ 06/98                                                  
       تاریخ انتشار نوبت دوم : 12/06/98
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان