کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

حیات

جهت اطلاع ایثارگران از دریافت کنندگان حقوق شهید بعد فوت همسر

24 مهر 1398 ساعت 20:33

جهت اطلاع ایثارگران از دریافت کنندگان حقوق شهید بعد فوت همسر


حیات:حقوق شهید پس از فوت همسر به چه کسی می رسد؟
دبیر کمیسیون ماده ١٦ رسیدگی به شکایت ایثارگران: حقوق شهید پس از فوت همسرش به فرزندان و سایر افراد تحت تکفل قانونی تعلق می گیرد.
اشخاص تحت تکفل در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تعریف شده اند، بر این اساس وراث قانونی عبارتند از: فرزندان و زوج یا  زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی‌که پدر و
مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می‌باشند.


کد مطلب: 311676

آدرس مطلب: http://www.isaar.ir/fa/news/311676/جهت-اطلاع-ایثارگران-دریافت-کنندگان-حقوق-شهید-بعد-فوت-همسر

ايثار
  http://www.isaar.ir