حیات

جهت اطلاع ایثارگران از پاداش بازنشستگی شهید

تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۱
کد مطلب : ۳۱۱۹۶۳
جهت اطلاع ایثارگران از پاداش بازنشستگی شهید
جهت اطلاع ایثارگران از پاداش بازنشستگی شهید
حیات:برادرم سرباز نیروی زمینی بوده و در سال 1360 در تنگه چزابه شهید شده ایا بازنشستگی به او تعلق میگیرد؟
دبیر کمیسیون ماده ١٦ رسیدگی به شکایت ایثارگران: پاداش بازنشستگی فقط به آن دسته از وراث قانونی تحت تکفل شهدا، که از مزایای حقوق حالت اشتغال بهره مند بوده اند تعلق می گیرد و اشخاصی که به هر دلیل از مستمری (نه حقوق) برخوردار بوده اند پاداش تعلق نمی گیرد.
به طور عموم شهدای وظیفه و مجرد و مانند ایشان که در زمان شهادت خودشان تحت تکفل والدین شناخته می شوند، حقوق بگیر نبوده اند و بالتبع پاداش نیز با آنان تعلق نمیگیرد.