​کمیسیون پزشکی بنیاد در ۵ استان کشور برگزار شد

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
کد مطلب : ۳۱۵۵۸۳
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان‌های مرکزی، فارس، خراسان رضوی، شهرستان‌های استان تهران و همدان خبر داد.
​کمیسیون پزشکی بنیاد در ۵ استان کشور برگزار شد
به گزارش «ایثار»، حمیدرضا حبیب الهی با اشاره به برگزاری کمیسیون پزشکی تعیین درصد در استان مرکزی گفت: این کمیسیون در روز پنج‌شنبه ۱۶ آبان ماه با حضور ۸ نفر پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این کمیسیون از مجموع ۲۰۰ نفر از مدعوین، ۱۶۵ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حضور یافتند و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۴۴ نفر از متقاضیان مشمول افزایش درصد جانبازی و ۱۷ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص بررسی پرونده‌های حق پرستاری استان فارس، گفت: این کمیسیون در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه با اعزام تیم تخصصی تشکیل شد و پس از بررسی ۶۴۲ پرونده، ۵۴۱ پرونده طبق ماده ۲۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمول دریافت حق پرستاری دائم و ۸ پرونده طبق ماده ۲۲، مشمول حق پرستاری دائم شدند، ۲۷ پرونده نیز جهت تکمیل مدارک عودت داده شد.
حبیب الهی در مورد بررسی پرونده‌های حق پرستاری استان خراسان رضوی نیز اظهار داشت: این کمیسیون در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه با اعزام تیم تخصصی تشکیل شد، از میان بررسی ۵۴۰ پرونده مربوط به ماده ۲۶، ۱۳ نفر مشمول دریافت حق پرستاری موقت و از ۸۱ پرونده مربوط به ماده ۲۲، ۱۰ نفر مشمول حق پرستاری موقت شدند، ۷ پرونده نیز جهت تکمیل مدارک عودت داده شد.
وی با اشاره به برگزاری کمیسیون پزشکی تعیین درصد در شهرستان‌های استان تهران گفت: این کمیسیون در پنج‌شنبه ۲۳ آبان ماه با حضور ۸ نفر پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این کمیسیون از مجموع ۲۰۲ نفر از مدعوین، ۱۶۱ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات حضور یافتند و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۳۳ نفر از متقاضیان مشمول افزایش درصد جانبازی و ۵ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد در خصوص کمیسیون پزشکی تعیین درصد استان همدان اظهار داشت: این کمیسیون روز ۵‌شنبه ۲۳ آبان ماه با حضور ۸ نفر پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل شد.
وی افزود: در این کمیسیون از مجموع ۲۳۷ نفر از مدعوین، ۲۲۴ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات حضور یافتند و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۳۷ نفر از متقاضیان مشمول افزایش درصد جانبازی و ۱۶ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.
انتهای پیام/