آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱
کد مطلب : ۳۱۹۶۳۱
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند.
آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع  مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند.
آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز شماره:  ۲۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰۱
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می‌باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا ساعت 19 روز چهار شنبه  مورخه 1398/10/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1398/09/25 تا پایان ساعت کار اداری روز دو شنبه مورخه 1398/10/16  به مدت 19 روز کاری می باشد.
مهلت بازدید :از تاریخ 1398/09/26 الی 1398/10/15 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی  14 روز یکشنبه مورخه 1398/10/15
محل و  زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان بنیاد  استان واقع در  مشهد_ نبش مدرس 12 راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/10/17 طبق برنامه زمانبندی
کلیه پاکتهای پیشنهادی الزاما در سامانه مذکور بارگذاری و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در پاکت مهر و موم شده  به صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه   اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  به آدرس ذیل الذکر شود.
اطلاعات تماس دستگاه مزایده  گزار برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها:
آدرس: خراسان رضوی _ مشهد مقدس _ خیابان مدرس _ نبش مدرس 12 _ اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  –  طبقه دوم – اتاق 226
تلفن های  تماس:33130225 ،33130210 ، 05133130218، 
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن):
مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021 نمایندگی استان: خیابان خیام – ساختمان جهاد کشاورزی  - ضمنا اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.
اسناد و مدارك ارائه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.
مبلغ تضمین به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  از شرکت کنندگان اخذ می گردد.
شرایط فروش کلیه املاک مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود.
 
ردیف شماره پلاک عرصه (مترمربع) اعیان (مترمربع ) نوع ملک /کاربری قیمت پایه  (ریال ) مبلغ تضمین (ریال ) میزان مالکیت /توضیحات ادرس
فرعی اصلی
1 15944 183 مشاع 125.85 مسکونی 8.500.000.000 425.000.000 سه خواب - سند تک برگ - ششدانگ – پارکینگ بدون مزاحم  – دارای پایانکار و انباری خراسان رضوی – بلوار هنرستان – هنرستان 19 – برج بهارستان – واحد 804
2 8836 14 184.80 314.20 مسکونی - تجاری 14.800.000.000 740.000.000 سند تک برگ-  ششدانگ – دو ممر غربی و شرقی    دارای 12 متر تجاری-دارای پروانه ،پایانکار ، انباری و پارکینگ بدون مزاحم خراسان رضوی  – مشهد  – بلوار امت – بین امت 21 و 23 – پلاک 22و 24          
3 ---- 149 150101 --- کشاورزی 30.000.000.000 1.500.000.000 سند دفترچه ای به صورت مشاع – از دو طرف حاشیه جاده اصلی جاده کلات  شیر شتر – از طرف ضلع شمالی حاشیه جاده کلات و ضلع غربی بزرگراه شهرک مهرگان