آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز شماره: ۲۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰۱

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۳۱۹۶۴۱
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند.
روزنامه خراسان 
کدخبر: 20268 || تاریخ: 25آذر1398