آگهی تجدید مزایده املاک مازاد بر نیاز شماره: ۲۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰2

تاریخ انتشاردوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۴
کد مطلب : ۳۲۴۹۶۵
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند
آگهی تجدید مزایده املاک مازاد بر نیاز شماره:  ۲۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰2
 به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی،  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع  مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند.  
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran. ir می باشد .
 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا ساعت 19 روز  پنج شنبه مورخه 1398/11/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1398/11/01 تا پایان ساعت کار اداری روز چهار شنبه مورخه 1398/11/23 به مدت 18 روز کاری می باشد.
مهلت بازدید: از تاریخ 1398/11/02 الی 1398/11/23 روز چهارشنبه همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی  14 بعداز ظهر محل و  زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان بنیاد  استان واقع در مشهد _ نبش مدرس 12 راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 1398/11/24 طبق برنامه زمانبندی کلیه پاکتهای پیشنهادی الزاما در سامانه مذکور بارگذاری و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در پاکت مهر و موم شده به صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی به آدرس ذیل الذکر شود.
اطلاعات تماس دستگاه مزایده  گزار برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتها :
آدرس: خراسان رضوی _ مشهد مقدس _ خیابان مدرس _ نبش مدرس 12 _ اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی _  طبقه دوم _ اتاق 226 
تلفن های  تماس: 33130225، 33130210، 33130218، (051)
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن):
مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 نمایندگی استان: خیابان خیام _ ساختمان جهاد کشاورزی _ ضمنا اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام  در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.
اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.
مبلغ تضمین به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی از شرکت کنندگان اخذ می گردد.
شرایط فروش کلیه املاک مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود.