​ آگهی مزایده خودرو شماره : 1۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰۱

تاریخ انتشارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۷
کد مطلب : ۳۳۰۱۳۸
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)تعداد 6 دستگاه خودروی مازاد خود با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند .
​ آگهی مزایده خودرو شماره :  1۰۹۸۰۰۵۲۴۳۰۰۰۰۰۱
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی،  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)تعداد 6 دستگاه خودروی  مازاد  خود با مشخصات  ذیل را  از طریق مزایده  عمومی به  شرح ذیل را به فروش برساند.                                                                                            
 درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرسwww.setadiran. ir   می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه  تا ساعت 19روز شنبه مورخه 03/12/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 27/11/1398 تا پایان ساعت کار اداری روز چهارشنبه مورخه14/12/1398  به مدت 17 روز کاری می باشد.
زمان بازدید :از تاریخ 27/11/1398 الی 13/12/1398  همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی  14 بعدازظهر
زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساختمان بنیاد  استان واقع در  مشهد  -  نبش مدرس 12 - راس  ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 15/12/1398
مکان بازدید : بلوار شهید رستمی - رستمی 27/2 - دور میدان کارمندان -مرکز بازتوانی جانبازان اعصاب و روان امام خمینی (ره)
کلیه پاکتهای پیشنهادی الزاما در سامانه مذکور بارگذاری و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در پاکت مهر و موم شده  به صورت فیزیکی باید تحویل دبیرخانه   اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  به آدرس ذیل الذکر شود .
اطلاعات تماس دستگاه مزایده  گزار برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها :
آدرس: خراسان رضوی  - مشهد مقدس - خیابان مدرس - نبش مدرس 12 - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی -  طبقه دوم - اتاق 226تلفن های  تماس:33130225،33130210 ، 05133130218،
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن ):
مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021 نماینده گی استان : خیابان خیام- ساختمان جهاد کشاورزی  - ضمنا اطلاعات  تماس  دفاتر ثبت نام  در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است  .
اسناد و مدارك ارايه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.
مبلغ تضمین به میزان 10% قیمت پایه خودروی  مورد نظر طبق فرم شرایط در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  از شرکت کنندگان اخذ می گردد.
شرایط فروش کلیه خودروهای  مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود.
 
 
ردیف نوع خودرو تعداد
1 سمند 3
2 آمبولانس 2
3 نیسان پیکاپ دو کابین 1