آگهی مناقصه"احداث ساختمان اداری بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان شازند "

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۱
کد مطلب : ۳۳۳۸۲۲
آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای" احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند " (شماره 1/99)
آگهی مناقصه"احداث ساختمان اداری بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان شازند "
به گزارش ایثار واحد "استان مرکزی"،  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران استان مرکزی در نظر دارد موضوع احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند  را به شرح زیر به مناقصه گذارد .
نام دستگاه مناقصه گزار: بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی
موضوع مناقصه : ((   احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند  ))
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/000/966 ریال
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان از زمان درج آگهی از مورخ (23/2/99) تا مورخ 28/01/98  فرصت دارند به سایت www0setadiran.ir   مراجعه  نمایند.
مهلت و زمان تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/02/1399 ساعت 19، ضمناٌ تاریخ بازگشایی روز دوشنبه مورخ 08/02/1399 می باشد.
محل دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف : اراک ، میدان دارایی ، خیابان 22بهمن ،اداره کل بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی  (تلفن : 32222027-086)
در ضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www0setadiran.ir   انجام خواهد شد.
انتهای پیام/