آگهی مزایده خودرو شماره98/1

تاریخ انتشارشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۵
کد مطلب : ۳۳۴۲۳۳
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) تعداد 2 دستگاه خودروی مازاد خود با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند.
آگهی مزایده خودرو شماره98/1
به گزارش ایثار واحد مازندران، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در نظر دارد 2 دستگاه خودروی آمبولانس خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir) و با شماره مزایده 1/98 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 25 / 05 / 98 ساعت 8صبح        مهلت دریافت اسناد مزایده:98/06/03
تاریخ بازدید: 98/05/25 لغایت 98/06/04              آخرین مهلت ارسال پیشنهاقیمت:07/06/07
زمان بازگشایی:98/06/09 ساعت 9 صبح              زمان اعلام برنده:10/06/1398 ساعت12
رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از خودروها واقع در کیلومتر 5 جاده ساری قائم شهر-جاده چوخا-مرکز توانبخشی امام علی ساری بازدید به عمل آورده و یا با شماره 2-33269640-011 واحد نقیله تماس حاصل نمایند.
3-علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" مراجعه فرمایند.
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران