آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند

تاریخ انتشارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب : ۳۳۵۲۳۴
آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان اداری بنیادشهید و امورایثارگران شهرستان شازند
آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند
به گزارش ایثار واحد "استان مرکزی"،  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران استان مرکزی در نظر دارد موضوع احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند  را به شرح زیر به مناقصه گذارد .
نام دستگاه مناقصه گزار: بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی
موضوع مناقصه : ((   احداث ساختمان اداری بنیادشهیدو امورایثارگران شهرستان شازند  ))
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 966/000/000ریال
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان از زمان انتشار آگهی در سامانه  از مورخ 99/1/17 الی  99/2/10  فرصت دارند به سایت www0setadiran.ir   مراجعه  نمایند.
مهلت و زمان تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/2/27 ساعت 19، ضمناٌ تاریخ بازگشایی روز یکشنبه مورخ 99/2/28 می باشد.
محل دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف : اراک ، میدان دارایی ، خیابان 22بهمن ،اداره کل بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی  (تلفن : 32222027-086)
در ضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www0setadiran.ir   انجام خواهد شد.
انتهای پیام/