مناقصه خدمات پشتیبانی بنیاد شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود

تاریخ انتشارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۵
کد مطلب : ۳۳۵۹۶۲
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدماتی خدمات نظافتی سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود.
مناقصه خدمات پشتیبانی بنیاد شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود
به گزارش "ایثار"؛ مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدماتی خدمات نظافتی سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود.
بر اساس این گزارش نمایندگان شرکت‌ها می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹لغایت روز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ۹۹ برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه مراجعه کنند.
همچنین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۳خرداد ۹۹ و زمان بازگشایی پاکت الف و ب روز چهارشنبه ۷خردادساعت ۸صبح و زمان بازگشایی پاکت ج روز چهارشنبه ۷خرداد است.
گفتنی است اسناد و مدارک ارائه‌شده طبق ضوابط و مقررات به‌ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه و نیز روابط داخلی بنیاد بررسی و هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه هست.