آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی ایثار استان زنجان

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۲۲
کد مطلب : ۳۳۸۱۵۰
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی ایثار استان زنجان به مدت دو سال منتشر شد.
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی ایثار استان زنجان