آگهی مناقصه انجام امور خدمات نظافتی سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیاد بوشهر

تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۳۴۱۶۶۳