رهپویان کوی دوست _ آشنائی با شهید گرانقدر محمد ابراهیمی ورکیانی

تاریخ انتشارپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۳
کد مطلب : ۳۴۴۱۰۰
با مشخصات شناسنامه ای و عبارات کلیدی وصیتنامه شهید سرافراز محمد ابراهیمی ورکیانی آشنا شویم .
رهپویان کوی دوست _ آشنائی با شهید گرانقدر محمد ابراهیمی ورکیانی