خاطره ای از آزاده سرافراز سرهنگ پاسدار علی صبری

برخورد متفاوت ایران و عراق با اسرا نگرش کل عراقی ها را تغییر داد

تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۸
کد مطلب : ۳۴۹۵۲۰
محسن قائمی خبرنگار ایثار رضوی