مادر بزرگوار شھید معزز محمدرضا دباغ فردوس دار فانی را وداع گفت

تاریخ انتشارسه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۶
کد مطلب : ۳۵۲۱۲۲
رئیس بنیاد فردوس گفت: مادر بزرگوار شھید معزز محمدرضا دباغ فردوس دار فانی را وداع گفت
مادر بزرگوار شھید معزز محمدرضا دباغ فردوس دار فانی را وداع گفت
به گزارش ایثار واحد خراسان جنوبی ،بـانوي ماجـده و مومنه حـاجیه خـانم حوا نجفیـاني متولد مادر بزرگوار شھید معزز محمدرضا دباغ فردوس در سن 86 سالگی بر اثر کهولت سن دار فاني را وداع و به فرزند شھیدش پیوست.
پیکر مطھر اسوه ايثـار و فـداکاري در میـان حزن و انـدوه انبوه خانواده ھاي معظم شـھدا و ايثارگر و مردم ھمیشه در صـحنه شھرسـتان فردوس و تعـدادي از مسـئولین با حضورخادمان خانواده ھاي شاھــد و ايثــارگر امروز ســه شــنبه ســاعت 16 عصــر از محــل بھشــت اکــبر بـه قطعه صالحین تشـییع و در قطعه صابرين شھرستان در جوار مزار مطھر فرزند شھیدش به خاک سپرده میشود
گفتنی است شهید محمدرضا دباغ اعزامی از بسیج  متولد سال 1343 در  میاندوآب در درگیری با کومله و دموکرات در سال 63 به درجه رفیع شهادت نائل می گردد.      
گزیده ای از وصیتنامه ی شهید
برادران اداری شما نیز از كاغذ بازیهای بپرهیزید و بیشتر به كارهای روستائیان و محرومین جامعه رسیدگی كنید و از كم كاری بپرهیزید كه گناهی بزرگ است . از مردم شهر و كشورم می‌خواهم امر به معروف را  از یاد نبرند ، زیرا  دشمنانتان بر شما چیره خواهند شد به اجتماعات اسلامی و نمازهای جمعه و جماعت اهمیت فوق  العاده بدهید چرا كه پیروزی ما در گرو همین اجتماعات است و سفارش اكیدم به شما این است كه تا  آخرین نفس دست از یاری امام خمینی بر ندارید چرا كه او امروز ولی فقیه و نائب بر حق امام زمان است و اطاعت امرش بر هر مسلمانی واجب. و شما ای همسنگران دانش‌آموزم ، سنگر مدرسه را مستحكم نگه‌دارید ولی در كنار آن از سنگر جبهه غافل نگردیدچراكه هر دووظیفه‌ای ست بردوش ما، سفارشم به شما این است كه دستورات خود سازی امام را در زندگی پیاده نمایید و از نماز شب و از روزه روزهای دوشنبه و پنج شنبه فراموش نكنید .