مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"

مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"

مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"
تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۱
کد مطلب : ۳۵۳۹۱۷
مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"
مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"
مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"
ضمن عرض تسلیت بمناسبت عزاداریهاي ماه صفر و اربعین حسینی، به آگاهی می رساند دفترنمایندگی ولی فقیه در
نظر دارد با همکاري اداره آموزش کارکنان، مسابقه«کتابخوانی» با موضوع "امربه معروف ونهی از منکر" را ازطریق سامانه آموزش کارکنان بر اساس نامه شماره 5009/9/177998 مورخ 99/07/07 برگزار نماید.