پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 26 فروردين 1397 ساعت 9:47 http://www.isaar.ir/fa/news/242177/آگهی-مناقصه-عمومی-شماره-1-97-نوبت-اول -------------------------------------------------- عنوان : آگهی مناقصه عمومی شماره 1/97 نوبت اول -------------------------------------------------- بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی در نظر دارد امور تنضیفات، خدمات و آبدارخانه خود را به شرکت های خدماتی واگذار نماید. متن : به گزارش ایثار آذربایجان‌شرقی، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان‌شرقی در نظر دارد امور تنضیفات،خدمات و آبدارخانه خود را به شرکت‌های خدماتی واگذار نماید. واجدین شرایط می‌توانند جهت اخذ اسناد از تاریخ نشر آکهی به مدت 7روز به اداره کل واقع در تبریز، بلوار استاد شهریار، جنب خیابان گلکار، اداره پشتیبانی، تلفن 36580880-041مراجعه نمایند.   تعداد 42 نفر مدت یک سال از اول خرداد ماه 97 سپرده شرکت در مناقصه 750میلیون ریال   ضمناً نوبت دوم آگهی در همین روزنامه و در تاریخ 28/01/97 منتشر خواهد شد.   مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/02/97 می‌باشد. مهلت تحویل اسناد از روز یکشنبه مورخ 02/02/97 تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 11/02/97 خواهد بود. تاریخ بازگشائی پاکات ساعت 10 روز یک‌شنبه مورخ 16/02/97 خواهد بود و حضور شرکت‌کنندگان در جلسه آزاد می‌باشد.