پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 25 دی 1397 ساعت 13:33 http://www.isaar.ir/fa/news/275036/شماره-تماس-ادارات-بنیاد-استان-سمنان -------------------------------------------------- عنوان : شماره تماس ادارات بنیاد استان سمنان -------------------------------------------------- متن : ردیف نام و نام خانوادگی سمت   شماره مستقیم پیش شماره فاکس 1 حسن فریدون مدیر کل   023_33341324 023 33321616 2 مجتبی بخشی غلامی رئیس دفتر مدیر کل   023_33341324 023 33321616 3 حبیب ا... ابراهیمی نسب رئیس اداره ارتباطات و مراجعات   023_33331215 023 33321616 4 محمدیزدانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی   023-33328880 023 33321616 5 احمد رضا جعفری معاون بهداشت و درمان   023-33324039 023 33321616 6 علی اکبرمعینیان معاون تعاون و امور اجتماعی   023-33341371 023 33321616 8 علی اکبررستگار معاون فرهنگی و پژوهشی   023-33360511 023 33321616 9 سید محمد کرمی میر کلائی رئیس اداره حراست   023- 33322727- 023 33334567 10 حسن دوست محمدی تلفنخانه ستاد استان   33326058-33326058-023 023 * 11 سید رضی نبوی چاشمی  رئیس بنیاد سمنان   023-33339888 023 33345753 11 حمید رضا رضائی رئیس بنیاد شاهرود   023-32331691 023 32331691 12 سید علی میر علی اکبری رئیس بنیاد دامغان   023- 35261615 023 35246065 13 احمد نورانی رئیس بنیاد مهدیشهر   023- 33626553 023 33626553 14 حسن صفوی پناه رئیس بنیاد گرمسار   023- 34205624 023 34202421 15 حسین شوریابی رئیس بنیاد آرادان   023- 34544208 023 34543515 16 محسن چین سری رئیس بنیاد میامی   023- 32623991 و 2 023 32623991 17 ابوالفضل کردی سرپرست بنیاد سرخه   023- 33615651 023 33615651                   حوزه ریاست   حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مدیرکل آقای فریدون 224   معاون توسعه آقای  یزدانی 219 مشاور مدیرمدیرکل آقای نبوی 220   رییس امور کارکنان خانم صباغیان 214 مسئول دفتر آقای بخشی غلامی 222   رییس پشتیبانی آقای حسینی 210 حقوقی آقای احمدی 202   کارشناس امورکارکنان خانم ذبیحی 215 آقای دلیر     کارشناس فنی و مهندسی آقای آراسته 210 رییس حراست آقای کرمی 227   رییس اداره فناوری آقای تقی یحیایی 218 کارشناس حراست آقای مرادی 225   کارشناس فناوری آقای مهدی یحیایی 217 نگهبانی آقای زیاری 272   رییس اداره مالی آقای ابراهیمیان 208 هاتف وروابط عمومی آقای ابراهیمی نسب 232   کارشناس مالی آقای محمد رضا قدس 203 دبیرخانه خانم رضایی 244     آقای داودی   هاتف خانم خالصی 233   کارشناس مالی آقای حمید قدس 204 حوزه معاونت بهداشت ودرمان   کارشناس مالی حسن کرمی 205 معاون درمان آقای جعفری 259   دیوان محاسبات خانم عراقی 206 رییس اداره درمان آقای قربانی 258   تلفنخانه آقای دوستمحمدی 201 کارشناس درمان آقای دامغانیان 257   آبدارخانه آقای عبدوس 271 صندوق شاهد   آقای خیرالدین رییس صندوق آقای کلامی 262   امور بازنشستگان آقای ارغان 270 کارشناسان  صندوق آقای معرفت 263   سرایداری آقای مرادی نسب 248 آقای امیرجان     آقای زیاری   حوزه معاونت فرهنگی   حوزه معاونت تعاون معاون فرهنگی آقای رستگار 267   معاون تعاون آقای معینیان 236 رییس اسناد خانم ذوالفقاری 264   رییس مسکن آقای فدایی اسلام 230 رییس آموزش آقای فولادی 251   رییس پذیرش آقای پیوندی 235 کارشناس  مسئول    دانش پژوهان خانم ترحمی 265   رییس اشتغال آقای سلامت منش 239 کارشناس فرهنگی آقای زارعی 255   کارشناس پذیرش آقای سه گانه 234 کارشناس اردویی آقای محمدی 260   رییس تسهیلات آقای خیرآبادی 239               کارشناس تسهیلات آقای قیومی 238   کارشناس تسهیلات خانم یاراحمدی 233           کارشناس مسئول مددکاری خانم امین 212   کارشناس مددکاری خانم محمودیان 213   کارشناس گلزارها آقای حقدوست 230   کارشناس اشتغال آقای حدادی 241