پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 20 آذر 1393 ساعت 12:10 http://www.isaar.ir/fa/news/102669/فرازی-اززندگی-نامه-شهید-هوشنگ-رستمی -------------------------------------------------- عنوان : فرازی اززندگی نامه شهید هوشنگ رستمی -------------------------------------------------- به بهانه سالگردشهادت غرور آفرین سرتیب دوم رستمی متن : مناجاتهايي از شهيد هوشنگ رستمي به خواست خداي بزرگ به دنيا آمديم و به فرمان او براي پايداري سرزمينمان خواهيم جنگيد و به مشيت خدا خواهيم مرد. پروردگارا تو را سپاس ميگوييم كه ما را آفريدي و به مردانگي و شرف پايبندمان ساختي تو را سپاس مي گوييم كه به ما مهر عطا فرموده و خشم بخشيدي بما ميهني عطافرمودي و با روزهاي فرح بخش و شبهاي دلنشين، كوههاي بلندش در غرب و دشتهاي سو زانش در جنوب طنين انداز تكبير جوانان ماست و تو را به صدعز و احترام سپاس مي گوييم كه به ما رسول و پيامبر فرستادي و تا آن حد او را مورد مرحمت قرار دادي كه خود و ملائك بر او صلوات ميفرستي اي پروردگار بزرگ هستي بخش روان ما را روشن ،توان ما را همچون كوه و دل ما راهمچون دريا فراخ و خروشان ساز... اي پروردگار هستي بخش به ما آنچنان نيرو و توانايي عطا فرما كه هر گز ا زدادن جان در راه هدفهاي متعالي تو دريغ نورزيده و همچون گذشته در پيشاپيش نيروهاي رزمنده كشورمان با آنهايي كه امروز به نام دشمن با ما مي جنگند مصاف دهيم. خاطرات شهيد هوشنگ رستمي عنوان خاطره : حماسه دوم مرداد ماه سال 67 در محور سو مار از نبرد حماسه اي و سر نوشت ساز محور سو مار مدتها مي گذرد گر چه باهتمام سر كار سروان احمد نوروزي افسر عقيدتي سياسي نزاجا در رابطه با اين عمليات در مجله شماره 105 صف مطالبي به رشته تحرير در آمده و گزارش آن نيز رسما طي نامه ای و در زمان يكه اينجانب فرماندهي تيپ 55 هوابرد را به عهده داشتم به قرا رگاه غرب گزارش شده است ليكن اكنون مدتي ازاين پيكار مقدس گذشته و ياد آوري و درج نام فرماندهان ،سربازان و يگانها در حقيقت ذكري از فداكاري آنانست لذا به منظور قدر شناسي و اصالت هر چه بيشتر و براي آنكه اسامي آنان نيز جاودانه بماند اين حماسه با شكوه تنظيم و به ارواح پاك شهداي جنگ تحميلي و به كسانيكه با فداكاري خود مانع تسلط متجا وزين عراقي به محور سومار گرديدند تقديم مي گردد. لازم به توضيح است كه در آن روزها به علت در گيريها و تلاطم جدي در جبهه جنوب و عمليات مر صاد در اسلام آباد غرب كمتر كسي آن طوريكه بايد و شايد تلاش ها و فدا كاريهاي پرسنل نيروي زميني و ظيفه دشوار يكه اين نيروها به خصوص يگانهاي قرار گاه غرب در سد نمودن و عقب راندن متجا وزين عراقي در محورهاي سر پل ذهاب ، سومار و ايلام با آن مواجه بودند اطلاع داشت به جاست‌دراينجا به خخصوص ازحجت الاسلام حاج آقا عسگري امام جمعه گيلانغرب كه از نزديك شاهد فداكاريهاي يگانهاي نزاجا بود و در آن لحظات بحراني و بعدها نيز به هر مناسبت ازفداكاريهاي رزمندگان قدر داني می نمودند. تدوين از سر تيپ استاد محمود رستمي فرمانده لشگر 64 پياده اروميه