پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 24 مهر 1398 ساعت 20:33 http://www.isaar.ir/fa/news/311676/جهت-اطلاع-ایثارگران-دریافت-کنندگان-حقوق-شهید-بعد-فوت-همسر -------------------------------------------------- حیات عنوان : جهت اطلاع ایثارگران از دریافت کنندگان حقوق شهید بعد فوت همسر -------------------------------------------------- جهت اطلاع ایثارگران از دریافت کنندگان حقوق شهید بعد فوت همسر متن : حیات:حقوق شهید پس از فوت همسر به چه کسی می رسد؟ دبیر کمیسیون ماده ١٦ رسیدگی به شکایت ایثارگران: حقوق شهید پس از فوت همسرش به فرزندان و سایر افراد تحت تکفل قانونی تعلق می گیرد. اشخاص تحت تکفل در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تعریف شده اند، بر این اساس وراث قانونی عبارتند از: فرزندان و زوج یا  زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی‌که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می‌باشند.