پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 9 بهمن 1397 ساعت 10:35 http://www.isaar.ir/fa/news/276497/مناقصه-شماره-97-7 -------------------------------------------------- عنوان : مناقصه شماره 97/7 -------------------------------------------------- متن : شرايط اختصاصی  شركت در مناقصه شماره 7/97-  خرید سرور و storage شرايط عمومی شركت در مناقصه شماره 7/97 فرم نحوه امتیاز دهی کمیته فنی بازرگانی  مناقصه شماره 7/97 – خرید سرور و storage قرارداد خرید، تجهیزات شبکه  ( سرور و استوریج ) فرم پیشنهادی قیمت مناقصه 7/97 – سرور و storage   (فرم شماره 2) فرم تعهد نامه شركت در مناقصه شماره 7/97 (فرم شماره 1)