پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 28 بهمن 1398 ساعت 8:16 http://www.isaar.ir/fa/news/330307/آگهی-مناقصه-ساماندهی-کف-سازی-گلزار-مطهر-شهدای-شهر-محلات -------------------------------------------------- عنوان : آگهی مناقصه "ساماندهی و کف سازی گلزار مطهر شهدای شهر محلات" -------------------------------------------------- آگهی مناقصه ساماندهی و کف سازی گلزار مطهر شهدای شهر محلات عمومی تک مرحله ای(شماره 98/6) متن : به گزارش ایثار واحد "استان مرکزی"،  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران استان مرکزی در نظر دارد موضوع ساماندهی و کف سازی گلزار مطهر شهدای شهر محلات را به شرح زیر به مناقصه گذارد . *موضوع مناقصه : ((ساماندهی و کف سازی گلزار مطهر شهدای شهر محلات )) *مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 316/100/000 ریال *مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان از مورخ (98/11/26) تا مورخ (98/12/03 ) فرصت دارند به سایت www0setadiran.ir   مراجعه نمایند. *مهلت و زمان تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/12/13 ساعت 19، ضمناٌ تاریخ بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 می باشد. *محل دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف : اراک ، میدان دارایی ، خیابان 22بهمن ،اداره کل بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی  (تلفن : 32222027-086) در ضمن کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www0setadiran.ir   انجام خواهد شد. انتهای پیام/