پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 20 ارديبهشت 1395 ساعت 9:53 http://www.isaar.ir/fa/message/162676/بیمه-تکمیلی-جامعه-هدف -------------------------------------------------- عنوان : بیمه تکمیلی جامعه هدف -------------------------------------------------- قرار داد بنیاد با بیمه ها و مراکز درمانی متن : بیمه تکمیلی جامعه هدف قرار داد بنیاد با بیمه ها و مراکز درمانی و پزشکان در سطح استان