پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 18 فروردين 1399 ساعت 12:56 http://www.isaar.ir/fa/news/333478/بسیج-امکانات-عملکرد-بنیاد-ایلام-مبارزه-کرونا-فیلم -------------------------------------------------- نماهنگ؛ عنوان : بسیج امکانات و عملکرد بنیاد ایلام در مبارزه با کرونا + فیلم -------------------------------------------------- بسیج امکانات و عملکرد بنیاد ایلام در مبارزه با کرونا + فیلم متن : http://isaar.ir/images/docs/files/000333/nf00333478-1.mp4