پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 9 آذر 1398 ساعت 11:37 http://www.isaar.ir/fa/news/244341/تعهدات-مراکز-درمانی-طرف-قرارداد-بیمه-تکمیلی-ایثارگران-سال-۱۳۹۸ -------------------------------------------------- عنوان : تعهدات و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران در سال ۱۳۹۸ -------------------------------------------------- متن : تعهدات بیمه تکمیلی ایثارگران مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه دی جهت ایثارگران متن قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران