پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 22 دی 1397 ساعت 11:15 http://isaar.ir/doc/news/fa/274564/ -------------------------------------------------- عنوان : شماره تماس ادارات بنیاد -------------------------------------------------- متن : نام و نام خانوادگی سمت مستقیم دفتر نمابر رایانامه ابراهیم تشکری مدیرکل 07733324520 7733323170 رضا حقیری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 07733330228 Rezahaghiri077@gmail.com اصغر جمع آوری معاون فرهنگی و آموزشی 07733322024 Asgharjamavari077@gmail.com رسول رضا زاده معاون تعاون و امور اجتماعی 07733328621 Rasool.r5149@gmail.com اسماعیل نگهبان معاون بهداشت و درمان 07733328621 محمد دهدار رییس دفتر و روابط عمومی 07733341491 اکبر دشتی رییس اداره حراست 07733330289 اصغر جمع آوری رییس اداره بازرسی 07733341491 ابوالقاسم قاسم نژاد رییس بنیاد شهرستان بوشهر 07733553516 07733553515 احمد ملک زاده رییس بنیاد شهرستان دشتستان 07734242838 07734250338 داریوش محمدی رییس بنیاد شهرستان تنگستان 07735225500 07735222870 علی اکبری رییس بنیاد شهرستان دشتی 07735322217 07735322218 محمد بحرانی رییس بنیاد شهرستان دیر 07735422355 07735422934 رضا نادری مجرد رییس بنیاد شهرستان کنگان 07737222005 07735422934 عبدالحسین فیروزی رییس بنیاد شهرستان جم 07737624553 07737623720 محمد قائدی رییس بنیاد شهرستان گناوه 07733123455 07733124559 ابوالقاسم تربیت رییس بنیاد شهرستان دیلم 07733242317 07733243317 فاضل احمدی سرپرست بنیاد شهرستان عسلویه 07737263674 07737263674 مهدی سروری مطلق سرپرست بنیاد جزیره خارگ 07733562044 07733562044