پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 19 ارديبهشت 1397 ساعت 8:39 http://www.isaar.ir/fa/news/245134/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-پذیرایی-نظافت -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خدمات پذیرایی و نظافت -------------------------------------------------- متن : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پذیرایی و نظافت به شماره 97/1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/02/17 می‌باشد. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس قزوین بلوار شهید مدرس اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین مراجعه و یا با شماره تلفن: 33238403 - 028  تماس حاصل فرمایند.