پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 8 آذر 1396 ساعت 12:06 http://www.isaar.ir/fa/news/227612/چهل-سومین-جلسه-کمیته-سرمایه-انسانی-روز-چهارشنبه-مورخ-7-9-96 -------------------------------------------------- عنوان : ]چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 7/9/96 ]چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی در روز چهارشنبه مورخ 7/9/96 -------------------------------------------------- متن : چهل و سومین جلسه کمیته سرمایه انسانی به ریاست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع در مورخ 7/9/96 با حضور اعضاء و میهمانان تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت . 1-دوره های آموزشی مورد تقاضای واحدها در چارچوب مقررات و نیازهای سازمان 2-انتقال ، مأموریت و تمدید مأموریت کارکنان