پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 10 تير 1398 ساعت 11:01 http://www.isaar.ir/fa/gallery/294943/1/تشییع-جانباز70درصد-شهید-محمد-علی-موالی-سردرود-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شد -------------------------------------------------- با حضور گسرترده مردم و مسئولین و ، جانبازان 70درصد و مدیر کل بیناد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی مراسم تشییع جانباز70درصد شهید محمد علی موالی سردرود برگزار شد متن :