پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 20 مهر 1399 ساعت 13:33 http://www.isaar.ir/fa/gallery/355161/1/دیدار-رییس-بنیاد-شهید-امور-ایثارگران-جانبازان-آسایشگاه-بهشتی -------------------------------------------------- عنوان : دیدار رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانبازان آسایشگاه شهید بهشتی -------------------------------------------------- عکاس: علی سلطانی محمدی متن :