پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 30 ارديبهشت 1399 ساعت 12:09 http://www.isaar.ir/fa/gallery/336955/1/گزارش-تصویری-خدمات-مومنانه-بنیاد-گلستان -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری خدمات مومنانه بنیاد گلستان -------------------------------------------------- متن : به گزارش ایثار واحدگلستان؛ مرحله اول توزیع بسته های معیشتی بین جامعه ایثارگری فاقد درآمد در 14 شهرستان استان گلستان به پایان رسید. #navlist { position: relative; text-align: center;}#navlist li { margin: 0; padding: 0; list-style: none; position: absolute; top: 0; text-align: center;}#navlist li, #navlist a { height: 155px; display: block;}#home { left: 0px; width: 347px; background: url('http://isaar.ir/images/upload/0040/images/links%20006%20Golestan%20001(1).png') 0 0;}#prev { left: 347px; width: 95px; background: url('http://isaar.ir/images/upload/0040/images/links%20006%20Golestan%20001(1).png') 448px 0;}#next { left: 442px; width: 353px; background: url('http://isaar.ir/images/upload/0040/images/links%20006%20Golestan%20001(1).png') 353px 0;}#home a:hover { background: url('http://isaar.ir/images/upload/0040/images/links%20006%20Golestan%20001(1).png') 0 156px;}#prev a:hover { background: url('http://isaar.ir/images/upload/0040/images/links%20006%20Golestan%20001(1).png') 448px 156px;}#next a:hover { background: url('http://isaar.ir/images/upload/0040/images/links%20006%20Golestan%20001(1).png') 353px 156px;}