پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 21 آبان 1398 ساعت 12:29 http://www.isaar.ir/fa/gallery/314761/1/ملاقات-عمومی-مدیر-کل-بنیاد-مازندران-روسای-بنیادهای-تابعه-جامعه-ایثارگری -------------------------------------------------- عنوان : ملاقات عمومی مدیر کل بنیاد مازندران و روسای بنیادهای تابعه با جامعه ایثارگری -------------------------------------------------- متن :