پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 23 آبان 1388 ساعت 8:28 http://www.isaar.ir/fa/news/12971/مظاهري-چهارمين-دوره-آموزش-مهارت-زندگي-اسلامشهر-برگزارشد -------------------------------------------------- عنوان : مظاهري: چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي در اسلامشهر برگزارشد -------------------------------------------------- متن : مظاهري رييس اداره بنيادشهيدوامورايثارگران اسلامشهرگفت چهارمين دوره آموزش مهارت زندگي با موضوع برنامه ريزي تحصيلي در مدرسه شاهد راهنمايي پسرانه شهيدکاظمي و باهمکاري معاونت فرهنگي و تعاون سازمان در اسلامشهر با حضور جمعي از خانواده هاي شاهدو ايثارگربرگزارشد ايشان افزودند در اين کلاس خانم خالق پور از کارشناسان ارجاع بنياد اردلان ازکارشناسان آموزش عمومي و همچنين استادصالحي جهت پاسخگويي به خانواده هاي شاهد و ايثارگر حضور داشتند