معرفی مدیر کل و معاونین استان گلستان

5 تير 1398 ساعت 12:51


 
نام و نام خانوادگی: اسرافیل وزیری دوزینی
تاریخ تولد: 01/03/1347    

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات منطقه ای
شماره :3248551-017
پست سازمانی: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
           
 
 
نام و نام خانوادگی: مهدی خسروی
تاریخ تولد: 01/01/1348    

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات منطقه ای
شماره :32340041-017
پست سازمانی: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: حسین حقیقی
تاریخ تولد: 01/06/1346    

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
شماره :32350602-017
پست سازمانی: معاون بهداشت و درمان
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: محمد علی طالع زاری
تاریخ تولد: 01/01/1350    

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
شماره :32335116-017
پست سازمانی: معاون فرهنگی و آموزشی
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: رضا گرزین
تاریخ تولد: 01/07/1355    

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی
شماره :32250601-017
پست سازمانی: معاون تعاون وامور اجتماعی
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 

 


کد مطلب: 294289

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/294289/

ایثار
  http://isaar.ir