مراسم تقدیر از مجریان بررسی عملکرد بنیاد در جشنواره شهید رجایی

13 شهريور 1398 ساعت 17:05

عکاس: رحمان آسترکیکد مطلب: 305152

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/305152/1/

ایثار
  http://isaar.ir