نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه

6 تير 1397 ساعت 13:08کد مطلب: 250253

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/250253/1/

ایثار
  http://isaar.ir