>> ارسال اين مطلب به دوستان - تصاویر بازدید فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران از روند اجرای پروژه ساخت یادمان شهدای گمنام لرستان | ايثار

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تصاویر بازدید فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران از روند اجرای پروژه ساخت یادمان شهدای گمنام لرستان ))