ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم نمی گذارند هیچ رئیس اداره ای کوتاهی وکم کاری خودرا کتمان کنند ))