ارسال اين مطلب به دوستان

(( کارآفرینی نقش اساسی در توسعه ی فناوری و ایجاد توانمندی تکنولوژیک کشورها دارد ))