ارسال اين مطلب به دوستان

(( مأموریتم به کردستان عراق منطقه عملیاتی والفجرنه/ خاطره ای از دفترچه یادداشت شهید عسکر نوری ))