ارسال اين مطلب به دوستان

(( حضور مدیرکل بنیاد خراسان جنوبی در مرکز سامد و پاسخگویی به ایثارگران ))